Dobrodošli na Infolek! Mi nalazimo lek koji tražite u Beogradu i Srbiji.
Na ovoj stranici se nalazi spisak svih lekova koji počinju na slovo X

Infolek je pretraživač lekova, kozmetike i farmaceutskih proizvoda u apotekama. Zavirite na milion polica pomoću jednog klika!
Bazu lekova, kozmetike i ostalih farmaceutskih sredstava osvežavamo svakog sata. Ne zaborative da pozovete apoteku telefonom i rezervišete lek.

X BLACK A SHAVE 100ML
X CLEANER
X SPOT ULOS ZA ISPOD PAZUHA
XALACOM
XALACOM KAPI
XALACOM KAPI 2 5 ML
XALACOM KAPI 2 5ML
XALACOM KAPI 5MG 50MCG
XALACOM KAPI 5MG 50MCG 2ML
XALACOM KAPI 5MG 50MCG ML
XALACOM KAPI ZA OCI
XALACOM KAPI ZA OCI 2 45ML
XALACOM KAPI ZA OCI 2 5 ML
XALACOM KAPI ZA OCI 2 5ML
XALACOM SOL
XALACOM SOL 1 2 5ML
XALACOM SOL 2 5 ML
XALACOM SOL 2 5M 50MCG 5MG
XALACOM SOL 2 5ML
XALACOM SOL 2 5ML 50MCG 5MG
XALACOM SOL 2 5ML50MCG 5MG
XALACOM SOL 50MCG 5MG 2 5ML
XALACOM SOL 5MG 50MCG ML 2 5
XALACOM SOL P O 2 5ML
XALACOM SOL P O 5 50 2 5ML
XALATAN 0 005
XALATAN 1 2 5ML
XALATAN 1X2 5
XALATAN 2 5 ML 0 005
XALATAN KAPI
XALATAN KAPI 0 005
XALATAN KAPI 2 5 ML
XALATAN KAPI 2 5ML 0 005
XALATAN KAPI ERMA
XALATAN KAPI ZA OCI
XALATAN KAPI ZA OCI 0 005
XALATAN KAPI ZA OCI 1 2 5
XALATAN KAPI ZA OCI 1 2 5 MG
XALATAN KAPI ZA OCI 2 5
XALATAN KAPI ZA OCI 2 5 ML
XALATAN KAPI ZA OCI A0 005
XALATAN KAPI ZA OCI2 5ML0 005
XALATAN SOL
XALATAN SOL 0 005
XALATAN SOL 0 005 2 5 ML
XALATAN SOL 0 005 2 5ML
XALATAN SOL 0 005 ML
XALATAN SOL 0 005 PHARMACIA
XALATAN SOL 0 05 1X2 5ML UPJ
XALATAN SOL 0 05 2 5ML
XALATAN SOL 0 5 1X2 5ML
XALATAN SOL 1 2 5ML
XALATAN SOL 1X2 5ML
XALATAN SOL 2
XALATAN SOL 2 5 ML
XALATAN SOL 2 5 ML 0 005
XALATAN SOL 2 5ML
XALATAN SOL LATANOX SOL
XALATAN SOL O 005 2 5ML
XALATAN sol p o
XALATAN SOL PO
XALERTO 15
XALIFOM PLV 260G
XALOCOM SOL
XANAX 0 25
XANAX 0 25 MG
XANAX 0 25 TBL
XANAX 0 25MG
XANAX 0 25MG TBL
XANAX 0 5
XANAX 0 5 MG
XANAX 0 5MG
XANAX 30 0 25MG
XANAX 30 0 5MG
XANAX 30X0 5 MG
XANAX O 5
XANAX TAB 20 0 25
XANAX TAB 20 0 5
XANAX TAB 30 0 25 MG
XANAX TAB 30 0 5 MG
XANAX TABL 30 0 25 MG
XANAX TABL 30 0 5 MG
XANAX TABLETE 30X0 25 MG
XANAX TABLETE 30X0 5 MG
XANAX TB 30X0 25MG
XANAX TB 30X0 5MG
XANAX TBL 0 25
XANAX TBL 0 25 MG
XANAX TBL 0 25MG
XANAX TBL 0 5
XANAX TBL 0 5MG
XANAX TBL 30 0 25
XANAX TBL 30 0 25 MG
XANAX TBL 30 0 25MG
XANAX TBL 30 0 5
XANAX TBL 30 0 5 MG
XANAX TBL 30 0 5MG
XANAX TBL 30 X 0 25 MG
XANAX TBL 30 X 0 5 MG
XANAX TBL 30X0 25 MG
XANAX TBL 30X0 25 UPJ
XANAX TBL 30X0 25MG
XANAX TBL 30X0 25MG PHARMACIA
XANAX TBL 30X0 5 MG
XANAX TBL 30X0 50 MG
XANAX TBL 30X0 50MG
XANAX TBL 30X0 5MG
XANAX TBL 30X0 5MG PHARMACIA
XANAX TBL 30X0 5MG UPJ
XANAX TBL30X0 25 MG
XARELTO 10 10MG
XARELTO 10 10MG FILM TBL
XARELTO 10 MG TBL
XARELTO 10X10MG
XARELTO 10X10MG FILM TBL
XARELTO 15 MG
XARELTO 20 MG
XARELTO 20MGTBL
XARELTO 28 15 MG
XARELTO 28 15MG
XARELTO 28 20MG
XARELTO 28 20MG SAG
XARELTO 28TBX20
XARELTO 28X15MG
XARELTO 28X15MG FILM TBL
XARELTO 28X15MG TBL
XARELTO 28X20MG FILM TBL
XARELTO F TBL 10 X 10 MG
XARELTO F TBL 28 15 MG
XARELTO F TBL 28 X 15 MG
XARELTO F TBL 28 X 20 MG
XARELTO F TBL 28X20MG BAY
XARELTO FILM TBL 10 10 MG
XARELTO FILM TBL 10 10MG
XARELTO FILM TBL 10 X 10 MG
XARELTO FILM TBL 10X10MG
XARELTO FILM TBL 20MG
XARELTO FILM TBL 28 15 MG
XARELTO FILM TBL 28 15MG
XARELTO FILM TBL 28 20 MG
XARELTO FILM TBL 28 20MG
XARELTO FILM TBL 28 X 20 MG
XARELTO FILM TBL 28X15 MG
XARELTO FILM TBL 28X15MG
XARELTO FILM TBL 28X20 MG
XARELTO FILM TBL 28X20MG
XARELTO FTBL 28 20 MG
XARELTO TABL 28 15MG
XARELTO TABL 28 20MG
XARELTO TABL 28X20MG
XARELTO TBL 10 10 MG
XARELTO TBL 10 10MG
XARELTO TBL 10X10MG
XARELTO TBL 28 15MG
XARELTO TBL 28 15MG T
XARELTO TBL 28 20 MG
XARELTO TBL 28 20MG
XARELTO TBL 28 20MG T
XARELTO TBL 28X15 MG
XARELTO TBL 28X15MG
XARELTO TBL 28X20 MG
XARELTO TBL 28X20MG
XARLETO 15 MG
XAXAX TBL 0 25
XEFO AMP 5X8MG 2ML
XEFO AMP 8MG 2ML A 5 KOM
XEFO INJ 5X2ML
XEFO INJ 8MG 2ML 1AMP
XEFO PRAS INJK 5X8MG 2 ML
XEFO PRAS ZA INJ 5X8MG 2ML
XEFO PRAS ZA INJEK
XEFO PRAS ZA INJEK 5X8MG
XEFO RAPID
XEFO RAPID 10X8MG
XEFO RAPID 20 8MG
XEFO RAPID 20X8 MG
XEFO RAPID 20X8 MG TBL
XEFO RAPID 20X8MG
XEFO RAPID 8 MG
XEFO RAPID 8MG A 20TBL
XEFO RAPID 8MG TBL
XEFO RAPID A8MG
XEFO RAPID AMP
XEFO RAPID AMP 2ML 8MG 5
XEFO RAPID AMP 8MG 2ML
XEFO RAPID AMP 8MG 2ML A 1 KOM
XEFO RAPID AMP2MLX8MG 5
XEFO RAPID F TBL 20 8 MG
XEFO RAPID F TBL 20 8MG
XEFO RAPID F TBL 20 X 8 MG
XEFO RAPID FILM TABL 10 8 MG
XEFO RAPID FILM TABL 20X8MG
XEFO RAPID FILM TBL 10 8 MG
XEFO RAPID FILM TBL 10 8MG
XEFO RAPID FILM TBL 20 8 MG
XEFO RAPID FILM TBL 20 8MG
XEFO RAPID FILM TBL 20 X 8 MG
XEFO RAPID FILM TBL 20X8MG
XEFO RAPID FILMTBL 20 8 MG
XEFO RAPID FTB 20X8MG
XEFO RAPID TAB 20 8MG
XEFO RAPID TABL 10X8MG
XEFO RAPID TABL 20X8MG
XEFO RAPID TBL
XEFO RAPID TBL 10 8 MG
XEFO RAPID TBL 10X8MG
XEFO RAPID TBL 20 8
XEFO RAPID TBL 20 8 MG
XEFO RAPID TBL 20 80MG
XEFO RAPID TBL 20 8MG
XEFO RAPID TBL 20 X 8 MG
XEFO RAPID TBL 20X8 MG
XEFO RAPID TBL 20X8MG
XEFO RAPID TBL 8MG
XEFO RAPID TBL A 8MG
XEFORAPID 10X8MG TABL
XEFORAPID 10X8MG TBL
XEFORAPID 20 8MG
XEFORAPID 20X8
XEFORAPID 8MG
XEFORAPID 8MG TBL
XEFORAPID FTB 10 8MG
XEFORAPID FTBL 20 8 MG
XEFORAPID INJ 8MG ML
XEFORAPID TABL 20X8MG
XEFORAPID TBL 10 8MG
XEFORAPID TBL 10X8MG
XEFORAPID TBL 20 8MG
XEFORAPID TBL 20 X 8 MG
XEFORAPID TBL 20X8 MG
XEFORAPID TBL 20X8MG
XEFORAPID TBL 8MG 20KOM
XELODA FILM TBL 120X500MG ROCH
XELODA TBL 120 500MG T
XEMOSE SINDET
XENIA CAPS 84 120MG
XENICAL 1 CAPS 120MG
XENICAL 1 CPS
XENICAL 120MG 42CAPS
XENICAL 42 120 MG CAPS
XENICAL 42 120MG
XENICAL 84 120 MG CAPS
XENICAL 84 120MG EX1
XENICAL 84X120MG A1 KOM
XENICAL A 84
XENICAL CAP 120 MG 1 KAPSULA
XENICAL CAP 42 120MG
XENICAL CAP 42 KOM
XENICAL CAP 42X120MG
XENICAL CAP 84X120 MG
XENICAL CAP 84X120MG
XENICAL CAPS 1 KOM
XENICAL CAPS 120 MG 1 KOM
XENICAL CAPS 120MG EX42
XENICAL CAPS 1X120MG 42
XENICAL CAPS 21 120 MG
XENICAL CAPS 21 120 MG MIR
XENICAL CAPS 42 120 MG
XENICAL CAPS 42 120MG
XENICAL CAPS 42 120MG EX 1
XENICAL CAPS 42 CAPS NA TABLU
XENICAL CAPS 42KOM
XENICAL CAPS 42X120MG
XENICAL CAPS 84 120 MG
XENICAL CAPS 84 120MG
XENICAL CAPS 84 X 120 MG
XENICAL CAPS 84KOM
XENICAL CAPS 84X120MG
XENICAL CAPS A 21 KOM
XENICAL CAPS A 42 120 MG
XENICAL CAPS EX 1
XENICAL CAPS EX 1 KOM
XENICAL CAPS EX 42
XENICAL CAPS EX 84
XENICAL CPS 120MG A 21
XENICAL CPS 120MG EX 1KOM
XENICAL CPS 1KOM
XENICAL CPS 42 120
XENICAL CPS 42 120MG
XENICAL CPS 42X120MG
XENICAL CPS 84 120
XENICAL CPS 84 120MG
XENICAL CPS 84X120MG
XENICAL CPS A 1KOM
XENICAL KAPSULE 42X120MG
XENICAL KOM CAPS
XENICAL TBL 21KOM
XENIKAL 1 KAPSULA
XENIKAL 84 KOM
XENIKAL CAPS 1X120MG
XENIKAL CAPS 84 X 120 MG
XENIKAL NA TBL
XERACALM A D KREMA 200ML
XERACALM A D ULJE 400ML
XERACALM BALZAM 200ML
XERACALM ULJE ZA PRANJE 400 ML
XERIAL KREMA ZA STOPALA
XERIAL LOSION ZATELO
XIBI GEL
XIBI GEL PR KOMARACA
XIBI GEL PROTIV KOMARACA
XIBI GEL SPREJ PR KOMARACA
XIBI SPR GEL PR KOMARACA 45ML
XIBI SPREJ 100ML
XIBI SPREJ GEL PR KOMARACA
XIBI SPREJ GEL PRO KOMARACA 45
XIBI SPREJ GEL PROT KOMARACA
XIBI SPREJ GEL PROTIV KOMARACA
XIBI SPREJ PR KOMARACA 100ML
XIBI SPREJ PROT KOMARACA
XIBI SPREJ PROTIV KOMARACA
XIBI SPREJ PROTIV KOMARACA 100
XIBI SPREY
XILITOL BOMBONI VISNJA 60G
XIZAL FILM TBL10 5MG
XIZAL TBL 30 5MG
XORIMAX TBL 10 500MG
XORIMAX TBL 10 500MG T
XS BLACK POTION M EDT 100 ML
XS BLACK POTION W EDT 80 ML
XSGLUCOCARE TBL 30 KOM
XTREME 3 BEAUTY BRIJAC
XTREME 3 SENSITIVE BRIJAC
XTREME 3 SENSITIVE KARTELA
XTREME3 BEAUTY KARELA1
XXSUM ER 60 L
XXX
XXXXXXDXDXDDXXXXXXXDDXXXMG
XXXXXXXXXXXXXXXXSPORT
XXXXXXXXXXXXXXXXXBBBBBBBBBBBBB
XXXXXXXXXXXXXXXXXXS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX10
XXXXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYYYYYY
XYLITOL BK ZVAKA ZELENI CAJ
XYLITOL BK ZVAKE BRUSNICA
XYLITOL BK ZVAKE CIMET
XYLITOL BK ZVAKE PEPERMINT
XYLITOL BK ZVAKE SPEARMINT
XYLITOL BOMBONI DINJA 60G
XYLITOL BOMBONI MINT 60G
XYLITOL BOMBONI VISNJA 60G
XYLITOL ZVAKE ZA DJECU
XYZAL 10 5
XYZAL 10 5 MG
XYZAL 10 5MG
XYZAL 10 5MG FILM TBL
XYZAL 10 X 5 MG TABLETE
XYZAL 10X5 MG
XYZAL 10X5MG TBL
XYZAL 10X5MG UCB PHARMA
XYZAL 30 5MG
XYZAL 30TABLETA
XYZAL 30X5 MG
XYZAL 30X5MG
XYZAL 30X5MG FILM TBL
XYZAL 30X5MG TBL
XYZAL 5MG
XYZAL 5MG 30TBL
XYZAL 5MGX10TB UCB PHARM
XYZAL F TBL 10 5MG
XYZAL F TBL 10X5 MG
XYZAL F TBL 30 5MG
XYZAL F TBL 30 X 5 MG
XYZAL FIL TBL 10 5 MG 250 MG
XYZAL FILM 30X5MG
XYZAL FILM 5MG
XYZAL FILM TAB
XYZAL FILM TABL 10X5MG
XYZAL FILM TBL 10 5 MG
XYZAL FILM TBL 10 5 MG EX 30
XYZAL FILM TBL 10 5MG
XYZAL FILM TBL 10 X 5 MG
XYZAL FILM TBL 10X5MG
XYZAL FILM TBL 30 5 MG
XYZAL FILM TBL 30 5MG
XYZAL FILM TBL 30X5MG
XYZAL FILM TBL A 30
XYZAL FTB 10X5MG
XYZAL FTB 30X5MG
XYZAL FTBL 10 5 MG
XYZAL FTBL 10 5MG
XYZAL FTBL 30 5 MG
XYZAL FTBL 30 5MG
XYZAL FTBL 30X5MG
XYZAL O RASTV 0 5MG ML 200ML
XYZAL oralni rastvor 200ml
XYZAL SIR 0 5MG ML
XYZAL SIR 0 5MG ML 200 ML
XYZAL SIR 0 5MG ML 200ML
XYZAL SIR 1 200ML 0 5MG ML
XYZAL SIR 200 ML
XYZAL SIR 200ML
XYZAL SIRUP
XYZAL SIRUP 0 5MG L
XYZAL SIRUP 0 5MG ML 200ML
XYZAL SIRUP 1 200ML
XYZAL SIRUP 200 ML
XYZAL SIRUP 200 ML 0 5 MG ML
XYZAL SIRUP 200 ML 0 5MG ML
XYZAL SIRUP 200ML
XYZAL SOL 0 5 MG ML 200 ML
XYZAL SOL 0 5MG 200ML
XYZAL SOL 0 5MG ML 200ML
XYZAL SOL 1 200ML
XYZAL SOL 1 200ML 0 5MG ML
XYZAL SOL 200 ML
XYZAL SOL 200ML
XYZAL SOL 200ML 0 5MG ML
XYZAL SOL 200ML FOND
XYZAL SOLUTIO 200ML
XYZAL TAB 10 5MG
XYZAL TAB 30 10MG
XYZAL TAB 30 5MG
XYZAL TABL 10X5 MG
XYZAL TABL 30X5MG
XYZAL TABL ZA ALERGIJU 10X5MG
XYZAL TB 30 5MG
XYZAL TBL
XYZAL TBL 10 5 MG
XYZAL TBL 10 5MG
XYZAL TBL 10 X 5 MG
XYZAL TBL 10X5
XYZAL TBL 10X5 MG
XYZAL TBL 10X5MG
XYZAL TBL 30
XYZAL TBL 30 5 MG
XYZAL TBL 30 5MG
XYZAL TBL 30 KOM
XYZAL TBL 30 X 5 MG
XYZAL TBL 30X5
XYZAL TBL 30X5 MG
XYZAL TBL 30X5MG
XYZAL TBL 5 MG
XYZAL TBL 5MG
XYZAL TBL 5MG X 10KOM
XYZAL TBL A30
XYZAL TBL30X5MG